Keluarga besar UPTD Puskesmas Sukosari Kota Madiun ngaturaken Sugeng Ambal Warso dumateng Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Bencana Kota Madiun, Ibu dr. Denik Wuryani ingkang kaping 56 tahun.. Mugi-mugi tansah pinaringi iman ingkang kuat, rizki ingkang berkah, lan kesarasan lahir lan batos ??